Ổ cứng chuyên dụng - HDD

Cung cấp và tư vấn lắp đặt ổ cứng cho đầu ghi hình camera.

  • 1

Ổ cứng Toshiba 3Tb sata3

2.950.000

ổ cứng chuyên dùng cho camera

ổ cứng tiết kiệm điện chống ôn

thân thiện với môi trường

Ổ cứng Toshiba 2Tb sata3

2.150.000

ổ cứng chuyên dùng cho camera

ổ cứng tiết kiệm điện chống ôn

thân thiện với môi trường

Ổ cứng Toshiba 1Tb sata3

1.470.000

ổ cứng chuyên dùng cho camera

ổ cứng tiết kiệm điện chống ôn

thân thiện với môi trường

Ổ cứng Toshiba 500Gb sata3

1.200.000

ổ cứng chuyên dùng cho camera

ổ cứng tiết kiệm điện chống ôn

thân thiện với môi trường

Ổ cứng WD Green 3Tb sata4

3.100.000

ổ cứng chuyên dùng cho camera

ổ cứng tiết kiệm điện chống ôn

thân thiện với môi trường

Ổ cứng WD blue 500Gb sata3

1.220.000

ổ cứng chuyên dùng cho camera

ổ cứng tiết kiệm điện chống ôn

thân thiện với môi trường

Ổ cứng Seagate Baracura 500Gb - sata3

1.230.000

ổ cứng chuyên dùng cho camera

ổ cứng tiết kiệm điện chống ôn

thân thiện với môi trường

Ổ cứng Seagate Baracura 320gb - sata3

1.020.000

ổ cứng chuyên dùng cho camera

ổ cứng tiết kiệm điện chống ôn

thân thiện với môi trường

Ổ cứng Seagate Baracura 250gb - sata3

1.020.000

ổ cứng chuyên dùng cho camera

ổ cứng tiết kiệm điện chống ôn

thân thiện với môi trường

Ổ cứng Seagate Baracura 2Tb - sata3

2.100.000

ổ cứng chuyên dùng cho camera

ổ cứng tiết kiệm điện chống ôn

thân thiện với môi trường

Ổ cứng Seagate Baracura Green 1.5Tb -Sata3

1.850.000

ổ cứng chuyên dùng cho camera

ổ cứng tiết kiệm điện chống ôn

thân thiện với môi trường

Ổ cứng Seagate Baracura 1Tb -Sata3

1.520.000
ổ cứng chuyên dùng cho camera ổ cứng tiết kiệm điện chống ôn thân thiện với môi trường

Ổ cứng Hitachi 2.5" 500Gb sata2

1.350.000
ổ cứng chuyên dùng cho camera ổ cứng tiết kiệm điện chống ôn thân thiện với môi trường

Ổ cứng Hitachi 2.5" 320Gb sata2

1.160.000

ổ cứng chuyên dùng cho camera

ổ cứng tiết kiệm điện chống ôn

thân thiện với môi trường

Ổ cứng Hitachi 2Tb - sata3

2.300.000

ổ cứng chuyên dùng cho camera

ổ cứng tiết kiệm điện chống ôn

thân thiện với môi trường

Ổ cứng Hitachi 3.5" 1Tb - sata3

1.530.000

ổ cứng chuyên dùng cho camera

ổ cứng tiết kiệm điện chống ôn

thân thiện với môi trường

Ổ cứng Hitachi 3.5" 500Gb - sata3

1.260.000

ổ cứng chuyên dùng cho camera

ổ cứng tiết kiệm điện chống ôn

thân thiện với môi trường

Trang 1/1
  • 1
G

0984 952 519